Nieuws

Update Coronavirus

13-03-2020

Beste relatie,

Gisteren heeft de overheid vergaande maatregelen aangekondigd om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

Gelet op de huidige situatie en adviezen hebben wij besloten om met ingang van maandag 16 maart a.s. (tot en met 31 maart 2020) alle spreekuren telefonisch te doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de arts, indien hij of zij dit noodzakelijk acht, beslissen hiervan af te wijken. Medewerkers die reeds zijn uitgenodigd voor een spreekuur worden door ons geïnformeerd dat het consult met de arts telefonisch zal plaatsvinden.

Verder geven wij gehoor aan de oproep om zoveel als mogelijk thuis te werken. Vanaf maandag 16 maart a.s. bouwen we onze bezetting op kantoor af en werken onze medewerkers waar mogelijk thuis. Daardoor kan het vanaf aanstaande maandag mogelijk langer duren tot u een medewerker aan de telefoon krijgt dan u van ons gewend bent.

Omdat we de technische infrastructuur die we op kantoor hebben niet volledig op thuiswerkplekken kunnen realiseren kan het thuiswerken ook gevolgen hebben voor de hoeveelheid werkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd. Als dat aan de orde mocht zijn zorgen wij er allereerst voor dat de verplichte activiteiten uit de Wet Verbetering Poortwachter tijdig worden uitgevoerd.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te informeren en vertrouwen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Erik Schnock

 

 

Healthcare is SBCA gecertificeerd