Een gezonde bedrijfsvoering vraagt om een actief verzuimbeleid. Dat is soms eenvoudiger gezegd dan gedaan. Want hoe doet u dat in de praktijk? Onze aanpak werkt!

Hoe helpen wij u?
Wij demedicaliseren en starten de aanpak van een professioneel verzuimbeleid bij het begeleiden en ondersteuen van de leidinggevende. De verzuimcoach heeft hierin een heldere regiefunctie en brengt focus aan in de verzuimaanpak. Samen met medewerker, leidinggevende en/of bedrijfsarts werkt u oplossingsgericht aan verzuim.

Ziek of toch niet
Verzuim heeft niet altijd een medische reden. Allerlei factoren kunnen tot gezondheidsklachten bij medewerkers leiden. Het kan te maken hebben met hun persoonlijkheid, werkhouding, privé- of arbeidsomstandigheden of door bijvoorbeeld de mening van een behandelaar.

Wij praten daarom over verzuim en niet over ziekte en we kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen.

Klaar voor de start
De rol van de leidingevende is cruciaal. Dat betekent niet dat wij achterover leunen. Onze verzuimcoaches helpen u tijdens het hele traject maar elke ziekmelding start bij de leidinggevende.

Zij moeten in staat zijn om een Multi Factoriële Analyse (MFA) te maken bij verzuim. Dat klinkt ingewikkeld maar is het niet. De leidinggevende kan als geen ander een compleet en genuanceerd beeld maken van het waarom van het verzuim.

Healthcare is SBCA gecertificeerd